Ik ben een geconventioneerde logopediste en werk bijgevolg volgens de tarieven die door het RIZIV zijn vastgelegd. Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021. Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling in de verplichte verzekering mogelijk via het RIZIV. Deze terugbetaling bedraagt ongeveer 75% van het honorarium en 90% voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Wanneer geen terugbetaling mogelijk is vanuit de verplichte verzekering kan beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelf bepaald en kunnen dus zeer verschillend zijn. Ik informeer u hier graag over.


AANVANGSBILAN

Per 30 min.

Honoraria €36,50
Terugbetaling €29
Remgeld €7,50
Bij verhoogde terugbetaling:
Terugbetaling €33,50
Remgeld €3,00


EVOLUTIEBILAN

Per 30 min.

Honoraria €51,50
Terugbetaling €40,50
Remgeld €11,00
Bij verhoogde terugbetaling:
Terugbetaling €47
Remgeld €4,50


INDIVIDUELE THERAPIESESSIE

Per 30 min.

Honoraria €30,86
Terugbetaling €25,36
Remgeld €5,50
Bij verhoogde terugbetaling:
Terugbetaling €28,86
Remgeld €2,00


INDIVIDUELE THERAPIESESSIE

Per 60 min.

Honoraria €61,98
Terugbetaling €50,98
Remgeld €11,00
Bij verhoogde terugbetaling:
Terugbetaling €57,48
Remgeld €4,50