1. AANMELDING

Op eigen initiatief of na doorverwijzing kan u vrijblijvend contact opnemen. Ik luister naar uw vragen en er wordt een afspraak ingepland.

2. INTAKE EN ONDERZOEK

Tijdens deze eerste afspraak vindt het intakegesprek plaats. Ik beluister de moeilijkheden van uw kind. Ik leg de praktische werking uit en geef informatie over de honoraria en mogelijkheden tot terugbetaling. Daarna volgt het logopedische onderzoek waarbij we de aard en de ernst van het probleem in kaart brengen. Indien nodig wordt er info bij derden ( CLB, school) ingewonnen. De resultaten worden met u besproken en er wordt een advies gegeven.

3. DOORVERWIJZING NAAR EEN ARTS

Op basis van het logopedische onderzoek wordt een intakeverslag en een individueel behandelingsplan opgesteld. U maakt vervolgens een afspraak bij de geneesheer-specialist of huisarts om een voorschrift voor logopedische therapie te verkrijgen. Het medische attest, het intakeverslag en het aanvraagformulier worden overgemaakt aan de mutualiteit.

4. BEHANDELING EN EVALUATIE

De logopedische behandeling wordt opgestart . De duur en de frequentie worden afgesproken. Therapie kan doorgaan op de praktijk, in de school en in sommige gevallen ten huize. Tijdens de behandeling wordt regelmatig overlegd met school, CLB of andere betrokken partijen. Op regelmatige basis wordt de gegeven therapie geƫvalueerd.

1. AANMELDING

Op eigen initiatief of na doorverwijzing kan u vrijblijvend contact opnemen. Ik luister naar uw vragen en er wordt een afspraak ingepland.

2. INTAKE EN ONDERZOEK

Tijdens deze eerste afspraak vindt het intakegesprek plaats. Ik beluister de moeilijkheden van uw kind. Ik leg de praktische werking uit en geef informatie over de honoraria en mogelijkheden tot terugbetaling. Daarna volgt het logopedische onderzoek waarbij we de aard en de ernst van het probleem in kaart brengen. Indien nodig wordt er info bij derden ( CLB, school) ingewonnen. De resultaten worden met u besproken en er wordt een advies gegeven.

3. DOORVERWIJZING NAAR EEN ARTS

Op basis van het logopedische onderzoek wordt een intakeverslag en een individueel behandelingsplan opgesteld. U maakt vervolgens een afspraak bij de geneesheer-specialist of huisarts om een voorschrift voor logopedische therapie te verkrijgen. Het medische attest, het intakeverslag en het aanvraagformulier worden overgemaakt aan de mutualiteit.

4. BEHANDELING EN EVALUATIE

De logopedische behandeling wordt opgestart . De duur en de frequentie worden afgesproken. Therapie kan doorgaan op de praktijk, in de school en in sommige gevallen ten huize. Tijdens de behandeling wordt regelmatig overlegd met school, CLB of andere betrokken partijen. Op regelmatige basis wordt de gegeven therapie geƫvalueerd.